Zinvol onderwijs 


Aanbod

Van Abbedebat

Het Van Abbedebat is een jaarlijkse wedstrijd in spreken, luisteren en denken.  Het is een gezamelijk initiatief van Bureau Drijfpunt en het Van Abbemuseum. De deelnemers verdiepen zich in maatschappelijke, politieke, culturele en filosofische vragen die allemaal worden geïntroduceerd door mensen uit het werkveld. Er is plaats voor een tiental scholen. De wedstrijd vindt plaats in het Van Abbemuseum in Eindhoven.


Docententraining


Tweedaagse training coöperatieve gespreksvoering
.
Locatie: Van Abbemuseum, Eindhoven
Groepsgrootte: maximaal 8 personen
Wanneer: 7 oktober en 16 december, telkens van 09.30u. tot 16.00u
Prijs: 495€ pp, incl lunch koffie en thee
Certificaat: bij goed gevolg krijgt u een basiscertificaat coöperatieve gespreksvoering.

Dag 1   
Vaardigheden leer je door ze te doen. Naast enkele korte instructiemomenten, bestaat de training daarom vooral uit het voeren van gesprekken en intensieve feedback.

 • Je leert de basisprincipes van het coöperatieve gesprek.

 • Je verwerft inzicht in de functies van de onderdelen van het coöperatieve gesprek.

 • Je verwerft inzicht in de rol van de gespreksleider.

 • Je leert verschillende soorten vragen te onderscheiden en te herkennen hoe ze elk op
  eigen wijze het gesprek sturen.

 • Je leert hoe je een discussie kunt ombuigen tot een constructief en reflectief gesprek.

 • Je maakt kennis met enkele toepassingen van het coöperatieve gesprek in het klaslokaal.

 Dag 2
Iedere deelnemer heeft tussentijds een opname gemaakt van een coöperatieve gesprek dat hij/zij begeleid heeft of van een toepassing ervan. De  opname wordt met de trainer ruim voor de bijeenkomst gedeeld. Tijdens de training worden de ervaringen uitgewisseld en voorzien van feedback. De feedback wordt ondersteund met fragmenten uit de opname.

 • Je wordt meer vertrouwd met het coöperatieve gesprek.

 • Je leert hoe je de verschillende onderdelen van het gesprek los van elkaar kan inzetten.

 • Je krijgt inspiratie door de uitwisseling van toepassingen.

Training op maat
We verzorgen graag op uw school een trainingstraject op maat. Dit traject kan trainingen omvatten op vorm, op uitvoering en op toepassingen. Daarnaast kan ook gebruikt gemaakt worden van videocoaching en intervisiebijeenkomsten.


Workshop met leerlingen

In deze workshop gaan studenten aan de slag met coöperatief denken. Uitgangspunt is de dialoog. Afhankelijk van het gewenste, te bespreken doel is het mogelijk de toepassing op maat te snijden.  

 Gesprekken over onderwijs

Wilt u in uw onderwijsinstelling een breed gesprek voeren over fundamentele zaken? Coöperatief denken biedt u een format waarin dat mogelijk is.