Bureau Drijfpunt

listya-osen-rasteniya-voda-14825.jpg

Er wordt vaker tegen dan met elkaar gepraat. Is dat een boude stelling? Overal hoor je opvattingen en meningen rond gonzen. Ze bouwen niet verder op elkaar. Eerder is het alsof ze tegen elkaar kaatsen. Hetzelfde zie je als je naar een Tweede Kamerdebat kijkt, op een schoolplein rondloopt of meedoet in een teamvergadering. Jammer, want stel je eens voor hoe snel je vooruit zou komen als je de verzamelde kennis en inzichten zou kunnen gebruiken… 

Coöperatief denken is een methode om kennis en inzichten wel bij elkaar te brengen. De kern is, dat elke deelnemer vragen stelt bij de eigen opvattingen en deze laat beantwoorden door een ander. Alle deelnemers verdiepen zich in de materie, stellen vragen. Niet om het eigen gelijk te bevestigen, maar om oplossingsrichtingen te verkennen. Door de individuele invalshoeken en kwaliteiten te benutten, kan een probleemstelling grondiger worden behandeld. De diverse individuele kwaliteiten gaan een verbond aan, stapelen zich tot verrassende bouwwerken.

Zo kan dankzij de inbreng van alle werknemers een veranderingsproces in een bedrijf rijker worden, en beter gedragen. Blijken in een klas onmogelijke onderwerpen juist heel goed bespreekbaar. En kun je na training jouw persoonlijke coachingsproces zelf fris en levendig houden.

Deze eenvoudige voorbeelden maken de missie van Bureau Drijfpunt voelbaar: met Coöperatief denken een bijdrage leveren aan zinvol onderwijs, zinvol ondernemen, en zinvol leven.


160923wouter13.jpg
 
160923Marty 5.jpg

Wouter Colpaert

Wouter Colpaert studeerde Theologie aan de UVT.  Hij was 13 jaar docent filosofie in het VO, is tekstschrijver en dichter. Voor Bureau Drijfpunt is hij werkzaam als ontwikkelaar, trainer en coach.

 

Marty Barneveld

Marty Barneveld studeerde Nederlands en Algemene literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit. Ze is docent Nederlands aan het Van Maerlantlyceum in Eindhoven, redacteur van het poëzietijdschrift Dichter en tekstschrijver. Voor Bureau Drijfpunt is zij werkzaam als ontwikkelaar en trainer.