Zinvol Ondernemen


 Aanbod

Coöperatief denken voor teams

Tackle onderhuidse spanningen en benut het potentieel van de groep. Cultiveer het samen denken. Maak de creativiteit wakker en oogst nieuwe ideeën, invalshoeken en oplossingsrichtingen die je team zelf heeft aangedragen.

Training coöperatief leiderschap

Coöperatief leiderschap is het aansturen vanuit een gezamenlijk gedragen zorg voor zinvolle verhoudingen (tussen werknemer, bedrijf en wereld). Daarmee sluit het uitstekend aan op de nieuwste inzichten rondom leiderschap waarbij het meer gaat om een waarderende benadering met gedeelde verantwoordelijkheden en minder om een top-down benadering.
In de training wordt gewerkt met een door jou zelf ingebrachte casus en werken we uit hoe coöperatief leiderschap in de betreffende casus eruit kan zien.

Missie en visie

Waar staat je onderneming voor?  Waar wil je naartoe? Coöperatief denken helpt je dit scherp te krijgen, verheldert de toegevoegde waarde van je product en laat zien welke keuzes daarbij aansluiten.