Zinvol onderwijs


Onderwijs is er in veel smaken. Eén overeenkomst is er minstens: het wil zinvol zijn,  studenten helpen zich voor te bereiden op een zinvol leven. Door een kritische en onderzoekende houding te stimuleren. Door snelle meningsvorming te dempen en aan te zetten tot de dialoog. Door te leren hoe je echt samenwerkt en wat dat kan opbrengen. Door creatieve en innovatieve vermogens te ontwikkelen.

Forse ambities waar goede hulp en hulpmiddelen voor nodig zijn. Plus de attitude om werkelijk een verbinding met anderen aan te gaan, met de wereld.
Coöperatief denken is een methode die studenten helpt die attitude te ontwikkelen en te onderhouden. De methode blijkt van waarde in onderwijstypen van VO, MBO, HBO tot en met WO.

Wil je weten hoe Coöperatief denken jouw studenten verder brengt? Mail ons. Binnen twee werkdagen krijg je een reactie.

meanderend+water+zand.jpg

Opbrengsten voor studenten

  • Binnenwereld verkennen.

  • Intrinsieke motivatie aanspreken.

  • Denken met andere opvattingen en perspectieven.

  • Inzicht verwerven in de stof om er creatief mee aan de slag te kunnen.

  • Onderzoekende houding eigen maken.

  • De relevantie leren zien van aangeboden stof?

 Opbrengsten voor docenten

  • Meer inzicht krijgen in de eigen rol en de mogelijkheden.

  • Effectief middel om vooroordelen te tackelen

  • Procesgerichte, activerende didactiek